Přeskočit na obsah

Občanské sdružení Tyra

Občanské sdružení Tyra, zapasný spolek

O nás

Občanské sdružení Tyra oficiálně vzniklo dne 29. ledna 2007 registrací u Ministerstva vnitra České republiky. V souvislosti s požadavky nového občanského zákoníku bylo sdružení přejmenováno, resp. jeho název doplněn o zkratku z. s. – zapsaný spolek. Jsme skupinka lidí, která se snaží oživit kulturní a společenský život v Tyře, a tak přispívat k jeho zkvalitnění. Naše činnost je popsána ve stanovách sdružení. V suterénu MŠ Čtyřlístek v Tyře máme klubovnu s antikvariátem a muzeem, kde se schází jednou týdně zájemci o trénování paměti.
Snažíme se také pečovat o přírodu a těmto ryzím cílům učit i místní mládež. V současné době se staráme o travnatou plochu vedle říčky Tyrky nacházející se v centru obce. Několikrát do roka sečeme trávu a sbíráme odpadky.
Pečovali jsme a uklízeli vedle se nacházející multifunkční hřiště. V nedávné minulosti se město Třinec stalo většinovým vlastníkem pozemku, na kterém se hřiště nachází a zafinancovalo jeho rekonstrukci. V současnosti je hřiště v naší správě. Hřiště můžete využívat, pokud je volné a chovat se ohleduplně a neničit zařízení. Pokud byste chtěli hřiště zarezervovat, je tato služba zpoplatněna a je to nutné učinit aspoň dva týdny dopředu na e-mail: info@tyra.cz.